Artykuł 1 :Preambuła
Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do spółki Mario Bertulli-Charlet S.A.M. (zwane dalej „my”) oraz do każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, lub dokonującej zakupów na stronie www.mariobertulli.com . Przed zatwierdzeniem zamówienia, każdy internauta powinien zapoznać się z obowiązującymi zasadami i warunkami sprzedaży na stronie www.bertulli.com (zwane dalej „Stroną”). W związku z tym, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, obowiązują zasady, które znajdują się na Stronie w dniu zlożenia zamówienia. 

Artykuł 2 : Umowa
2.1 Warunki zlożenia zamówienia 
Gwaranujecie, iż posiadacie zdolność prawną, pozwalającą złożyć zamówienie na Stronie

2.2 Zamówienie
Po złożeniu zamówienia, wysyłamy do Państwa e-mail z potwierdzeniem zakupu. Informujemy także o wysyłce zamówionych artykułów.

Artykuł 3 : Cena, dostępność i czas dostawy
Ceny znajdujące się na Stronie są podane w Złotych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Zaakceptowanie Pańskiego zamówienia zależy od dostępności produktów. Wiadomość o dostępności wybranych artykułów znajduje się na Stronie, w rubryce informacyjnej każdego z produktów. Jeżeli pomimo naszych starań, wybrane przez Państwo artykuły nie są dostępne, poinformujemy Was mailem tak szybko, jak to możliwe. W przypadku trwałej niedostępności produktów, Wasze zamówienie zostanie anulowane automatycznie i otrzymacie zwrot wartości artykułów, które nie mogły zostać dostarczone.

Artykuł 4 : Prawa celne
Zamówienie złożone na Stronie i dostarczone poza Europę może podlegać dodatkowym podatkom i opłatom, które są pobierane kiedy paczka dociera do miejsca przeznaczenia. Te prawa celne i ewentualne podatki związane z dostarczeniem produktu muszą zostać pokryte przez osobę składającą zamówienie i na jej odpowiedzialność. Do zakresu naszych obowiązków nie należy sprawdzenie i informowanie Państwa o prawach celnych i nałożonych podatkach. Aby je poznać, radzimy Wam skontaktować się z odwiednimi organami władzy w Waszym kraju.   

Artykuł 5 : Płatność
Można dokonać opłaty poprzez kartę płatniczą lub przelew.

Artykuł 6 : Zwroty
W paczce z zamówieniem załączamy formularz zwrotu, aby mogli Państwo wskazać nam jego przyczyny (dysponujecie terminem 15 dni od daty wystawienia faktury, aby odesłać nam buty. Po upływie tego okresu, nie będziemy mogli zaakceptować zwrotu zakupionych artykułów). 

Możliwe powody zwrotu :

  • Buty nie odpowiadają Waszemu oczekiwaniu.
  • Buty posiadają wadę fabryczną
  • Wybrany rozmiar buta jest niodpowiedni

 

W tym przypadku, mają Państwo prawo domagać się:

  • zwrotu pieniędzy ( zwrot w ciągu 30 dni po otrzymaniu i weryfikacji odpowiedniego stanu obuwia), lub
  • kredytu na koncie na Wasze przyszłe zamówienia, lub
  • wymianę (rozmiaru, koloru lub modelu). 

 

Wszystkie koszty zwrotu, jaki nie byłby ich powód, są w całości pokryte przez klienta. Jeżeli zwrot dotyczy wymiany modelu lub rozmiaru, zobowiązujemy się pokryć w całości koszty wysyłki. Aby zwrot obuwia został dokonany w jak najkrótszym terminie, ważne jest poprane wypełnienie formularza zwrotu, załączonego do Waszego zamówienia. 

Adres zwrotny :

CHARLET chez Côte d'Azur Routage

1ère avenue 5191M

ZI de Carros

06517 CARROS Cedex 1 – France

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni i zwrócić artykuł bez konieczności podania przyczyny.

Artykuł 7 : Zastrzeżenie własności 
Zamówione produkty pozostają naszą własnością do czasu ich wysyki, aż zostaną dostarczone i ureugulowane. 

Artykuł 8 : Gwarancja i odpowiedzialność
Dysponują Państwo gwarancją prawną na wady ukryte. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczone artykuły nie są zgodne z przepisami kraju do którego zostało wysłane zamówienie, innego niż Francja i Monako.
Zobowiązujemy się dostarczyć wszelkich starań, aby zrealizować usługi oferowane naszym klientom. Jednak nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku naruszenia zobowiązań objętych umową powstałych z przyczyn niezależnych takich jak zdarzenia losowe lub siły wyższe określane przez sąd w Monako.

Nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia spowodowane  brakiem towaru w magazynie. Ne możemy także zostać pociągnięci do winy w przypadku rozbieżności pomiędzy zdjęciami na naszej Stronie, tekstem i ilustracjami a zamówionym artykułem. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić realizację przytoczonych tutaj zasad i warunków sprzedaży. Jesteśmy odpowiedzialni za wszelką, bezpośrednią oraz możliwą do przewidzenia szkodę zaistniałą podczas korzystania z witryny lub zawierania umowy sprzedaży. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków i straty w działalności, utratę dany, lub inne pośrednie szkody, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie korzystania z Witryny lub zawierania umowy sprzedaży.

Artykuł 9 : Licencja na dostęp do witryny 
Dostarczamy Państwu ograniczoną licencję na dostęp do Strony i na jej prywatny użytek.  

Pod żadnym pozorem nie wolno pobrać lub zmieniać zawortości strony bez naszej pisemnej zgody. Licencja nie pozwala Wam w żaden sposób na użycie naszej Strony lub jej zawartości, w celu sprzedaży, lub w jakimkolwiek innym, handlowym celu (lista produktów, opisy, ceny, korzystanie z danych, grafiki, zdjęć, tekstów, fotografii). Strona (w całości lub jej część) nie może być w żadnym wypadku kopiowana, sprzedawana lub wykorzystywana w celach handlowych bez naszej pisemnej zgody. Nie można używać bez naszej pisemnej zgody, technik pozwalających na kopiowanie marki, loga, lub każdej innej informacji (zdjęcia, tekst, makiety), której jesteśmy właścicielami. 

Artykuł 10 : Ochrona danych osobowych 

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przez nas zebrane, są traktowane jako ciśle poufne, zgodnie z naszą polityką ochrony danych osobowych. W każdym momencie mogą Państwo zapoznać się z naszą polityką ochrony danych osobowych. 

Artykuł 11 : Obowiązujące prawo i sądownictwo

Obecne zasady i warunki sprzedaży podlegają prawu monakijskiemu i Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku sporu sądowego, jedynym kompetentnym organem władzy jest Trybunał w Monako.

Article 12 : Identyfikacja

Ta strona internetowa jest zarządzana przez Mario Bertulli-Charlet S.A.M.
2, rue Joseph Bressan
98000 MONACO
BP 9. 98070 MONACO CEDEX
Tel : 00 377 92 05 59 15 - Fax : 00 377 92 05 77 25</p